top of page
Partners パートナージー.png
  • Instagram
  • Facebook

TEGOROCZNA EDYCJA SKUPIA SIĘ NA GŁOSACH KOBIET ROZWIBROWUJĄCYCH MILCZĄCE KRAJOBRAZY, ŚLADACH PAMIĘCI DRYFUJĄCYCH W CIAŁACH ARTYSTEK I EFEMERYCZNYCH NAPIĘCIACH NA POLU: PRYWATNE / PUBLICZNE / WSPÓLNE. 

ARTYSTKI TEATRU AMAREYA, ZAINSPIROWANE OSOBISTYMI HERSTORIAMI AJNUSKICH KOBIET, STWORZYŁY NOWĄ PRZESTRZEŃ INTERAKCJI MIĘDZY ARTYSTKAMI Z POLSKI I JAPONII. PUNKTEM WYJŚCIA, Z KTÓREGO ROZWINĘŁA SIĘ KONCEPCJA TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU, BYŁA TRADYCJA PRZEKAZU USTNEGO. TEMATYKA PRAC OSCYLUJE WOKÓŁ GŁOSU KOBIET, PAMIĘCI, CIELESNEJ AKUMULACJI DOŚWIADCZEŃ, DIALOGOWANIA Z KULTURĄ TRADYCYJNĄ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPUŚCIZNĘ, CODZIENNOŚCI ZACHOWANEJ W PRZEDMIOTACH. 

WYDARZENIA GŁÓWNE: PERFORMANS „ANATOMIE” (NATALIA CHYLIŃSKA, KATARZYNA PASTUSZAK), WYSTAWA ONLINE “MÓWI ONNA” (ARTYSTKI: JOANNA BOROF, NATALIA CHYLIŃSKA, KAROLINA JÓŹWIAK, KYŌKO KAGAYA, TSUGUMI MATSUDAIRA, KIMIKO NARAKI, KATARZYNA PASTUSZAK, BEATA SOSNOWSKA, YOSHIKO SAITŌ, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, RYŌKO TAHARA), SPOTKANIE OTWIERAJĄCE WYSTAWĘ PROWADZONE PRZEZ SYLWIĘ CHUTNIK, SPEKTAKL ONLINE “REQUIEM DLA AJNU I KAMUI” (AMAREYA THEATRE & GUESTS). 

“NIEPODLEGŁA BEZ GRANIC: POL(S)KA W JAPONII” TO WIELOLETNI PROJEKT ZAINICJOWANY W 2019 ROKU PRZEZ KATARZYNĘ PASTUSZAK. CELEM PROJEKTU JEST DIALOG ARTYSTYCZNY I KULTURALNY MIĘDZY POLSKĄ I JAPONIĄ. PROJEKT JEST TAKŻE PRZESTRZENIĄ OSOBISTYCH NARRACJI PODEJMUJĄCYCH TEMATY TOŻSAMOŚCI, NOMADYZMU I ZAKORZENIANIA ORAZ MIEJSCEM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU SZTUKI ZAANGAŻOWANEJ I OBECNOŚCI KOBIET W KULTURZE. ZA KONCEPCJĘ ARTYSTYCZNĄ I MERYTORYCZNĄ ORAZ KOORDYNACJĘ PROJEKTU ODPOWIADAJĄ K. PASTUSZAK I NATALIA CHYLIŃSKA. 

“NIEPODLEGŁA BEZ GRANIC: POL(S)KA W JAPONII” JEST KONTYNUACJĄ WIELOLETNIEJ WSPÓŁPRACY ZESPOŁU AMAREYA THEATRE & GUESTS Z JAPOŃSKIM ŚRODOWISKIEM ARTYSTYCZNYM I AKADEMICKIM, JAK I Z POLSKIMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI I REPREZENTANTAMI SZTUKI I KULTURY. 

TEGOROCZNA EDYCJA PROJEKTU - “NIEPODLEGŁA BEZ GRANIC: POL(S)KA W JAPONII 2021” OBEJMUJE DWIE PREMIERY TEATRALNE (“ANATOMIE” I “REQUIEM DLA AJNU I KAMUI”), NOMADYCZNĄ WYSTAWĘ INTERMEDIALNĄ “MÓWI ONNA” ORAZ WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE. 

PROJEKT REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z JAPOŃSKIMI INSTYTUCJAMI I OŚRODKAMI ARTYSTYCZNYMI: CENTRE FOR ENVIRONMENTAL AND MINORITY POLICY STUDIES (SAPPORO), YPAM/YOKOHAMA INTERNATIONAL PERFORMING ARTS MEETING (TOKYO), HOKKAIDO-POLAND CULTURE ASSOCIATION (SAPPORO), SAPPORO FREEDOM SCHOOL (SAPPORO), UNIWERSYTET HOKKAIDO (SAPPORO), TOKYO BABYLON THEATRE (TOKIO), AINU WOMEN ASSOCIATION (SAPPORO).

Partners パートナージー (1).png
bottom of page